Instalace Addonů do hry World Of Warcraft

Publikováno: Jan 7, 2014,  Autor: Radek Roža

Pokusím se zde několika málo slovy popsat postup instalace addonů do hry World Of Waraft.

Hned na začátku si řekneme několik důležitých faktů:

 • addony se většinou stahují z internetu zkomprimované (nejčastěji ve formátu .zip nebo .rar). Po stažení je tedy nutné je nejprve rozbalit přísluušným prgramem buď:
 • nejprve do dočasného adresáře (tedy do nějaké vytvořené složky např. na ploše a teprve pak je zkopírovat do adresáře addonů WoW
 • nebo archiv s addony rozbalit přímo do složky addonů WoW což je mnohem rychlejší a efektivnější
Instalace addonu - rozbalení archivu
Addony se instalují do adresáře

\Interface\AddOns\

v podadresáři nainstalované hry. Výchozí cesta ke hře World Of Warcraft je

C:\Program Files\World Of Warcraft\Inter­face\AddOns\

Čili ke správnému nainstalování hry je nutné vědět kde je vlastní hra nainstalovaná.

Vlastní addon jako takový není pouze samotný soubor ale složka obsahující minimálně čtyři soubory:

 • iniciallizační soubor s příponou *.toc
 • výkonný kód souboru *.lua
 • grafická šablona (template) *.xml
 • a pokud je addon lokalizován do více jazyků, může obsahovbat soubory s příponou např. *.en, *.de, *.fr atd..
 • je jasné že addon může (a většinou tomu tak i bývá) obsahovat další podadresáře s dependenčními soubory ale těmi se rozhodně zabývat nebudeme.

Ze všeho co jsem tu zatím popsal vyplývá, že celá instalace je vlastně pouhé rozbalení a nakopírování všech souborů addonu do příslušného adresáře hry.

Aby addon ale správně fungoval, je potřeba si dán pozor na několik důležitých věcí:

 • rozbalené soubory z archivu nesmí mít přiznak Read Only (pouze pro čtení)
 • addon musí opravdu ležet přímo v kořenovém adresáři addonů \Interface\AddOns\ a nesmí být v dalším jakým-koli podadresáři!
 • addon by měl být kompatibilní s verzí hry pro kterou byl napsán. Addon pro starší verzi WoW je možné do hry načíst, ale je potřeba mít na mysli dvě věci:
  1. je potřeba po zalogováni do hry v nastavení addonů zatrhnout položku Load Out Of Date AddOns tedy umožnit načítání tzv. prošlých addonů napsaných pro jinou verzi
  2. je potřeba počítat s tím, že addon napsaný pro starší verzi hry nemusí pracovat správně a může tedy vyvolávat chybová hlášení
 • dále ve správci addonů ve hře po zalogování je potřeba dát si pozor na dependenční addony (závislostní addony) které vybraný addony vyžaduje, jinak se addon nenačte a nebude tedy fungovat!

Předpokládejme, že soubory addonu máme nakopírované na správném místě (ve správném adresáři viz výše) a můžeme přistoupit k zapnutí addonu do hry.

Addony ve hře World Of Warcraft je možné vypínat a zapínat podle potřeby, v praxi to tedy znamená, že ze všech nakopírovaných addonů můžeme klidně používat jen některé z nich, podle toho které ve správci addonů povolíne a které ne.

Do správce addonů se dostaneme kliknutím na tlačítko AddOns nalézající se v dolní části brazovky na levé straně po zalogování do hry.


Zde můžete vidět všechny nainstalované addony v plné kráse. Používat se budou ve hře pouze ty addony, které jsou zaškrtnuté.
Jak už jsem již napsal, dejte si prosím pozor na to, aby nechyběl žádný závislostní addon, jinak nebude načten!

Tak a to je zhruba všechno, pokud budete postupovat správně, neměl by se vyskytnout žádný problém. Přeji vám hodně úspěchů s instalací addonů a hodně herních zážitků ;)

 

 
);*} );*}