Konsolidace fyzických serverů

Publikováno: Jan 7, 2014,  Autor: Radek Roža

Virtualizujte své datové centrum a získejte tak výhody, které ve světě fyzických serverů nikdy nenajdete!

Pomoc při migraci dat do cloudu

Ach ano cloud! Vědeli sjte že dříve či později na toto slovo narazíme, protože má s virtuálním prostředím mnoho společného. Dobrou zprávou je, že virtualizací a konsolidací fyzických serverů, se připravujete i na pžechod do samotného cloudu.

Prvním krokem klidně může být přechod z jednoduchého virtualizovaného datového centra do privátního cloudu. Ale jak veřejné cloudy zrají a technologie kolem ních se stále zdokonaluje, stanete se více spokojenější s myšlenkou technologického náskoku pro přenos dat z vašeho datového centra například do veřejných hostingových cloudů.

Virtualizace Vás a vaší společnost udělá lépe pripravenými, až se k zálohování a nebo migraci dat do cloudů sami po čase rozhodnete.

Delší životnost starších aplikací

Buďme upřímní – klidně se může stát, že ve vašem prostředí beží staré systémy nebo aplikace, na které s bojíte sáhnout. Není důležité, zda jsou to aplikace, které prostě nedokážou běžet v moderním vrtuálním prostředí, nebo na novým supervýkonným hardware a váš IT týmy se ho bojí dotknout a tým nebo organizace vývojářů už na tento starý systém nevydává žádné aktualizace.

Díky virtualizaci a zapouzdření aplikace nebo celého systému do virtuálního prostředí, můžete znatelně prodloužit jejich žvotnost, udržovat systémovou životaschopnost, bezestrachu o ztrátu dat nebo pád systémů a navždy se zbavit posledního zaprášeného kusu Pentiového serveru někde v koutku serverovny nebo datového centra.

Možnost izolace systémů až na úroveň aplikací

Ve světě fyzických serverů, datová centra zpravidla implementují model „Jeda aplikace / jeden samostatný fyzický server“ třeba z důvodu fyzické izolace jednostlivých aplikací či systémů. To ale samozřejmě způsobuje aglomeraci fyzických serverů, zvýšené náklady a nedostatečné využití systémových prostředků každého serveru.

Virtualizace serverů poskytuje dokonalou izolaci aplikací a zároveň odstraňuje problémy s kompatibilitou mnoha konsolidovaných aplikací při využití mnohem menšího množství samotných fyzických servrů.

Konsolidace aplikací do virtuálního prostředí také eliminuje plýtvání systémovými prostředky a lépe využívá zdrojů fyzického serveru přidělením přesného množství CPU, paměti a prostoru na discích, které potřebují a které opravdu využijí.

Lepší zotavení po havárii

Virtualizace a virtuální prostředí nabízí organizaci tři velice důležité prvky, pokud jde o řešení obnovy dat nebo celého systému po havárii.

  • První z nich, je jeho schopnost abstrakce hardware. Tím, že virtualizace odstraní závislost na konkrétní dodavateli hardware nebo na daném modelu serveru. Po havárii již není tak nutné, aby jste měli po ruce identický hardware, odpovídající potřebám systémového prostředí nebo apliakcím v něm instalovaným. To může ušetřit peníze tím, že můžte zakoupit levnější hardware v místě datové obnovy, s ohledem na kompatibilitu k ostatním serverům a ne k aplikacím.
  • Za druhé tím, že díky konsolidace fyzických serverů snižuje náklady na počet produkčních strojů potřebných k zabezpečení výrobních prostředků. Tím si organizace může snáze dovolitce vytvářet cenově dostupné místo replikace, tak důležité k zabezpečení kontnuity podnikání.
  • A za třetí, většina Enterprise virtualizačních platforem pomáhá automatizovat převzetí služeb při selhání nebo pádu produkčního systému. Stejný software obvykle poskytuje i způsob, jak otestovat převzetí služeb po havárii. Představte si možnost skutečně vyzkoušet a vidět své failover řešení v akcipři simulovaném pádu, než doufat a modlit se, že záložní plán bude fungovat, v případě skutečné havárie, kdy na rychlosti obnovy dat leckdy může záviset i celá další existence společnosti.

Zvýšení uptime

Většina virtualizovaného prostředí a virtualizačních platforem nyní nabízí řadu pokročilých funkcí, které prostě na fyzických serverech nenajdete. Tyto moderní funkce a technolgie napomáhají zvyšovat provozuschopnost a zabezpečují kontinuity podnikání. Přestože názvy funkcí všech prodejců se mohou lišit, obvykle nabízejí stejné funkce, jako je živá migrace serverů, migrace dat mezi datovými uložišti, odolnost proti chybám, vysokou dostupnost a distribuované plánování virtulních zdrojů.

Tyto technologie, napomáhají snižovat riziko nedostupnosti služeb a zvyšují pravděpodobnost a rychlost obnovy dat při neplánovaném výpadku. Schopnost rychle a snadno přesunout virtuální stroj z jednoho serveru na druhý, je možná jeden z největších jednotlivých výhod virtualizace a má nejrůznější využití.

Díky neustálému zdokonalování virtualizačního prostředí a jejich funkcí, je možné provádět dálkovou migraci virtuálních strojů z jednoho datového centra do druhéhoe, bez přerušení síťové komunikace a dokonce bezvětších síťových latencí. Všechny tyto funkce tak v globálním pohledu zvyšují atraktivibu a bezpečnost vašich služeb.

Svoboda hardware a nezávislost na dodavatelích

Není tomu tak vždy, ale vázání se na jednoho dodavatele hardware a nebo dokonce systémová zavislost na konkrétním modelu serveru, může být přinejmenším frustrující. Virtualizace fyzických serverů nahrazuje fyzický hardvare každého stroje softwarový hardware a majitelé či IT mažeři získávají mnohem větší svobodu a flexibiitu při výběru vhodného hardware. To může být velmi výhodné při vyjednávání s dodavatelem, pokud se po několika letech rozhodnete provést upgrade, nebo rozšiřovat infrastrukturu.

Několikanásobně rychlejší nasazení systémů a serverů

Ve virtuálním prostředí máte jako administrátor možnost velice rychle a pružně reagovat na vznesené požadavky a bez dlouhých časových prodlev téměř okamžitě poskytnout libovolné systémové prostředky a zabezpečit softwarové prostředí pro nový systém či samotnou výrobu.

Virtuální prostředí vám umožní klonovat existující virtuální stroje, vytvářet z nich šablony a nebo naopak z již existujících šablon během několika minut vytvořit funkční virtuální server a nebo desktopový počítač.

Nezapomínejte na to, že v drtivé většině se při objednání nového hardware čekaá i několik týdnů až zboží připluje lodí ze zámoří, než se doveze a nainstaluje serverový rack, než dorazí nový operační systém a v neposlední řadě dlouhé hodiny instalací a příprav systému na prudkční aplikace či výrobní – produkční systém.

Laboratorní prostředí

Po dokončení konsolidace fyzických serverů je možné ze zbytkových systémových prostředků vtvořit testovací prostředí. Proč je tak důležité?

Virtualizace umožňuje snadno přímo ve virtuálním prostředí vyytvářet soběstačné laboratoře nebo testovací prostředí, které působí pouze ve své vlastní izolované síti. Pokud si nemyslíte, že je to užitečný nebo silný nástroj, stačí se podívat prezentace virtuálního testovacího prostředí společnosti VMware.

Virtuální testovací laboratorní prostředí tvoří jednu z největších a nejdůležitějších nástrojů moderní doby v oblasti IT, díky kterému bude schopní zabezpečit bezproblémové nasazení produkčního software, vyzkoušet si jeho chování v určitých podmínkách, s různým počtem cpu nebo pamětí.

Ve virtuálním laboratorním prostředí budete schopni zabezpečit maximální výkon svého systému nebo aplikací, odhalit nestandardní chování při snížení systémových zdrojů a pžedcházet tak pádům prdukčních systému či aplikací v ostrem provozu.

Virtuální testovací prostředí je i velice užitečné hlavně při vývoji software a při nasazování nových verzí systému nebo opravných balíčků před aplikací do ostrého prostředí. Myslím si, že v těchto ohledech je nepostradatelné…

Úspora energie a mírnější ekologická zátěž

Pokud čtete tento článek, s největší pravděpodobností asi nebudete typ člověka stejně jako já, kteří zachraňují verliby a nebo se zoufale snaží o záchranu planety, nic méně virtualizací a konsolidací fyzických serverů do virtuálního prostředí můžete nemalou měrou přispět ke snížení spotřeby energie a tím pádem ekologického dopadu elektráren na naše prostředí.

V konečném důsledku ušetříte finanční prostředky za energii i sobě, protože úspora elektrické energie byla na počátku virtualizace důležitým argumentem a zustala jím až doposud…

Snížení kapacitydatových center

Snižování nároků na kapacitu datových center, jde ruku v ruce se snižováním nákladů včetně již zmíněné úspory energie. Využívá-li vaše společnost hodně fyzických serverů, kromě úspory energie se zmenší i samotný půdorys datového centra, nebo se alespoň zmenší nároky na prostor v serverovnách k umístění fyzických serverů.

To znamená i méně kabelů, stojanů, serverových racků, aktivních prvků a tím i samozřejmě mnohem méně spotřebované energie. V neposlední řadě se tím i sníží generování tepla a tedy i náklady na klimatizované prostředí.

Konsolidací fyzických serverů, se tak vaše společnost stane více zelenou společností šetrnou k přírodním zdrojům a v celkovém pohledu zanechává po sobě mnohem menší energetickou stopu.

To samozřejmě nepřímo nahrává k vytvoření vlastního datového centra s mnohem menšími náklady, než využívat služeb a pronajímaných prostorů velkých datových center. I v tomto případě všechno opět končí úsporou peněz.

 

 
);*} );*}