Sociální sítě a internetový marketing

Publikováno: Nov 12, 2014,  Autor: Radek Roža

Co jsou sociální sítě?

Sítě jsou sociální struktury tvořené uzly vědomě či nevědomě navzájem spojené společnými zájmy nebo atributy. Budování sítí je proces, který podporuje rozvoj a budování souvislostí či vzájemných vztahů s cílem maximalizovat potenciál pro lidi nebo komunitu lidí sdílený záměr nebo tématický obsah.

Přesto, že sociální sítě je možné provozovat v uzavřených podsítích a to zejména na pracovišti, univerzitách a vysokých školách, nejlepší výsledky přinášejí sociální sítě online. Je to hlavně proto, že na rozdíl od většiny vysokých škol, či uzavřených pracovišť, je internet plný milionů jednotlivců, kteří se chtějí setkat s jinými lidmi, shromažďovat a sdílet informace či zkušenosti z první ruky z nejrůznějších zdrojů a oborů.

V sociálních sítích je možné sdílet téměř cokoliv, recepty k vaření, sport, hledání zaměstnání, informace z oblasti business marketingu a dokonce i šíření náboženství a různých hnutí. Témata a zájmy sociálních sítí jsou stejně bohatá, jako samotný příběh vzniku našeho vesmíru.

Když přijde na on-line sociální sítě, webové stránky jsou jimi naprosto běžně a velmi často používané. Tyto webové stránky jsou známé jako sociální weby.

Webové stránky sociálních sítí – Sociální weby

Webové stránky sociálních sítí fungují jako on-line informační kanály pro všechny zůčastněné uživatele. V závislosti na webových stránkách, mnoho z těchto on-line komunitních členů sdílejí společné zájmy a koníčky z oboru náboženství, politiky a alternativních životních stylů. Jakmile je vám jednou umožněn přístup k takové webové stránce se sociálních sítí, můžete začít s procesem socializace. Tato socializace může zahrnovat čtení profilu ostatních členů a případně je i kontaktovat.

Přátele, které můžete získat, je jen jednou z mnoha výhod online sociálních sítí. Další z mnoha výhod je nepochybně rozmanitost, protože internet poskytuje skupinám lidí i jednotlivcům z celého světa přístup k nepřebernému počtu a typu informací. To znamená, že i když jste ve Spojených státech, mohli byste vytvořit online přátelství s někým, v České republice, nebo Indii. Nejenže takové přátelství přináší znalosti z neznámích kultur, ale je docela možné se i třeba naučit i nový jazyk.

Jak již bylo zmíněno, sociální sítě často zahrnují seskupení konkrétních jednotlivců nebo celé organizace. I když existuje řada internetových stránek sociálních sítí, které se zaměřují na konkrétní zájmy, vždy můžou sloužit jako výborný zdroj informací. Webové stránky bez cíleného zaměření jsou často odkazované jako „tradiční“ sociální sítě a obvykle mají otevřené členství. To znamená, že každý se může stát členem, bez ohledu na to, jaké jsou jejich záliby, názory nebo náboženské vyznání.

Nicméně, pokud jste členem takovéto on-line komunity, můžete začít vytvářet vlastní síť přátel a vyloučit členy, kteří nesdílejí společné zájmy a cíle.

Bezpečnost a sociální sítě

Protože jsou sociální sítě tak populární a oblíbené, dnes již nepochybuji o tom, že si je většina členů vědoma nebezpečí spojená s provozováním online sociálními sítěmi, včetně krádeží dat a existenci nejrůznějších sociálních virů, které jsou bohužel stále na vzestupu.

Nejrozšířenější nebezpečí ikdyž se často spojují hlavně s on-line sítěmi je falešná identita. Je to problém hlavně jednotlivců, kteří tvrdí, že jsou někým, kdo ve skutečnosti nejsou. Ačkoliv nebezpečí existuje hlavně u on-line sití, toto reálné nebezpečí platí všude stejně jako v reálném životě. Stejně jako vy varujete své děti před setkáním s cizími lidmi ve škole a nebo v nejrůznějších zájmových klubech, se stejnou opatrností se doporučuje přistupovat i při online komunikaci v chatech a v sociálních sítích na sociálních webech.

Znalostí svého počítačového prostředí a znalostí komunity lidí se kterými hovoříte, nebo sdílíte soukromé informace, byste měli být schopni rozeznat případné nebezpečí a měli byste být schopni bezpečně používat online sociální sítě.

Poznat virtuálního člověka nebude ani po dlouhych telefonních hovorech a nebo rozsáhlých konverzacích možné s naprostou jistotou dokud se nepotkáte tváří tvář navzájem osobně. Stačí použít selský rozum a naslouchat svému vnitřnímu hlasu, když vám říká, že něco není v pořádku. Vůbec nejohroženější skupinou lidí jsou nepochybně děti a senioři, kteří se stále častěji stávají snadnou kořistí internetové šikany a snadným cílem nejrůznějších internetových podvodů.

Jakmile jste dobře informováni a obeznámeni s úskalími, které vás může ve světě sociálních sítí potkat, můžete začít s vyhledáváním mezi stovkami sociálních komunit z celého světa, abyste se připojili.

 

 
);*} );*}